اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!

کاربر جواد

عضوی به مدت 2 سال (از اردیبهشت 7, 1394)
عنوان کاربری: کاربر عضو
اختیارات اضافی: رای مثبت به پرسش‌ها
رای مثبت به پاسخ‌ها
دادن رای منفی
دسته‌بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر پرسشی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر نظری
نشانه‌گذاری پست‌ها
نام کامل: سید جواد
دانشگاه:
رشته تحصیلی:
وبسایت:
سن:
جنسیت:
درباره:

فعالیت توسط جواد

امتیاز: 2,917 امتیاز (رتبه‌بندی #8)
پرسش‌ها: 34 (24 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ‌ها: 235 (95 انتخاب به عنوان بهترین)
نظرها: 602
آمار رای‌دهی: 56 سوال, 191 پاسخ
رای‌های داده شده: 229 رای مثبت, 18 رای منفی
رای‌های دریافت کرده: 170 رای مثبت, 12 رای منفی

دیوار پروفایل جواد

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
...