اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!

کاربر ابوالفضل دیانت

عضوی به مدت 9 سال (از آبان 4, 1393)
عنوان کاربری: کاربر عضو
اختیارات اضافی: رای مثبت به پرسش‌ها
رای مثبت به پاسخ‌ها
دادن رای منفی
دسته‌بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر پرسشی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر نظری
بستن هر گونه سوال
نشانه‌گذاری پست‌ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
نام کامل: ابوالفضل دیانت
دانشگاه: دانشگاه تهران - دانشکده فنی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
وبسایت:
سن:
جنسیت: مرد
درباره:

فعالیت توسط ابوالفضل دیانت

امتیاز: 3,245 امتیاز (رتبه‌بندی #10)
پرسش‌ها: 19 (17 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ‌ها: 171 (78 انتخاب به عنوان بهترین)
نظرها: 258
آمار رای‌دهی: 37 سوال, 46 پاسخ
رای‌های داده شده: 63 رای مثبت, 20 رای منفی
رای‌های دریافت کرده: 214 رای مثبت, 7 رای منفی

دیوار پروفایل ابوالفضل دیانت

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
...