اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!

کاربر جواد

عضوی به مدت 8 سال (از اردیبهشت 7, 1394)
عنوان کاربری: کاربر عضو
اختیارات اضافی: رای مثبت به پرسش‌ها
رای مثبت به پاسخ‌ها
دادن رای منفی
دسته‌بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر پرسشی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر نظری
بستن هر گونه سوال
نشانه‌گذاری پست‌ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
نام کامل: سید جواد
دانشگاه:
رشته تحصیلی:
وبسایت:
سن:
جنسیت:
درباره:

فعالیت توسط جواد

امتیاز: 4,427 امتیاز (رتبه‌بندی #6)
پرسش‌ها: 50 (39 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ‌ها: 344 (138 انتخاب به عنوان بهترین)
نظرها: 925
آمار رای‌دهی: 141 سوال, 435 پاسخ
رای‌های داده شده: 556 رای مثبت, 20 رای منفی
رای‌های دریافت کرده: 263 رای مثبت, 14 رای منفی

دیوار پروفایل جواد

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
...