اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!

کاربر سید احمد موسوی

عضوی به مدت 9 سال (از آبان 6, 1393)
عنوان کاربری: کاربر عضو
اختیارات اضافی: رای مثبت به پرسش‌ها
رای مثبت به پاسخ‌ها
دادن رای منفی
دسته‌بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر پرسشی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر نظری
بستن هر گونه سوال
نشانه‌گذاری پست‌ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
نام کامل: سید احمد موسوی
دانشگاه:
رشته تحصیلی:
وبسایت:
سن:
جنسیت:
درباره:

فعالیت توسط سید احمد موسوی

امتیاز: 3,595 امتیاز (رتبه‌بندی #9)
پرسش‌ها: 7 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ‌ها: 223 (138 انتخاب به عنوان بهترین)
نظرها: 574
آمار رای‌دهی: 74 سوال, 58 پاسخ
رای‌های داده شده: 69 رای مثبت, 63 رای منفی
رای‌های دریافت کرده: 156 رای مثبت, 8 رای منفی

دیوار پروفایل سید احمد موسوی

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
...