اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!

کاربر موسوی ندوشنی

عضوی به مدت 8 سال (از آبان 14, 1393)
عنوان کاربری: کاربر عضو
اختیارات اضافی: رای مثبت به پرسش‌ها
رای مثبت به پاسخ‌ها
دادن رای منفی
دسته‌بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر نظری
نشانه‌گذاری پست‌ها
نام کامل: سيدسعيد موسوی‌ندوشنی
دانشگاه: پرديس فنی و مهندسی دانشگاه شهيد بهشتی
رشته تحصیلی: منابع آب
وبسایت:
سن: ۷۰ سال
جنسیت: مرد
درباره:

فعالیت توسط موسوی ندوشنی

امتیاز: 1,065 امتیاز (رتبه‌بندی #19)
پرسش‌ها: 41 (31 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ‌ها: 52 (20 انتخاب به عنوان بهترین)
نظرها: 202
آمار رای‌دهی: 19 سوال, 49 پاسخ
رای‌های داده شده: 68 رای مثبت, 0 رای منفی
رای‌های دریافت کرده: 84 رای مثبت, 1 رای منفی

دیوار پروفایل موسوی ندوشنی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
...