پذیرش تبلیغات در سایت پرسش و پاسخ پارسی‌لاتک--> شرایط پلن‌ها و قیمت
اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!
Close Sidebar
وب‌سایت پرسش و پاسخ پارسی‌لاتک جایی برای پرسش و پاسخ درباره سیستم حروف‌چینی لاتک و بسته زی‌پرشین است. در اینجا می‌توانید سوال‌های خود را بپرسید و به سوال‌های دیگران پاسخ دهید.

محبوب‌ترین برچسب‌ها

رفع خطا جدول مراجع ریاضی‌نویسی شکل xepersian شماره‌گذاری فهرست مطالب منابع فونت bidi parsilatex تک‌لایو اسلاید پانویس زی‌پرشین بیمر بیب‌تک پاورقی نماد tikz biditexmaker ویرایشگر سربرگ هدر bibtex قالب رسم شکل واژه‌نامه texstudio ارجاع‌دهی اندازه فونت beamer ماتریس bidipresentation رسم جدول عنوان فصل عنوان شکل اسلاید فارسی حاشیه فرمول‌نویسی گراف محیط قضیه زیرنویس شکل حروف‌چینی کد اعمال نشدن تغییرات در پی‌دی‌اف عدم اجرا متن لاتین و فارسی رنگ مکان شکل شماره صفحه شماره فصل tabriz_thesis فارسی‌تک align نیم‌فاصله فهرست اشکال listings tikzpicture بسته فرمول enumerate خروجی فاصله‌گذاری itemize نمایه biditools کادر texlive2015 biditufte-book سوال امتحانی فرمول چندضابطه‌ای نمودار شماره‌گذاری صفحات glossaries فونت فارسی و انگلیسی کپشن texmaker الگوریتم texlive2016 hyperref تصویر شماره پاورقی خطا پیوست‌ دیاگرام lollipop چپ‌چینی فصل‌نویسی تنظیم جدول ماکرونویسی میک‌تک subfigure اندیس لاتک شماره فرمول فاصله بین خطوط تک لایو 2015 به‌روزرسانی بسته aimc46 kashida سوال چهارگزینه‌ای texworks کاما حروف‌چینی چندستونی xindy iust-thesis قالب پایان‌نامه جستجوی معکوس تورفتگی پوستر فرمول طولانی tex-programming قرآن multicol فهرست جداول pdf زیرنویس عنوان بخش فاصله سطرها اعداد فارسی میکروسافت ورد header winedt آکولاد فلش نوشتافت شکست خط صفر توخالی کمک مالی بیرون‌زدگی شمارنده فصل اوبونتو tabriz-thesis محیط ریاضی جایابی تصویر caption شمارنده شماره گذاری فاصله خطوط فهرست نمادها غلط‌گیری املایی رسم کادر fancyhdr عکس پانویس پاراگرافی جداکننده شماره قسمت نصب تک‌لایو شماره‌گذاری فرمول bidihl neveshtuft قالب کتاب پاراگراف‌بندی فونت اعداد pgfplots وسط‌چینی افقی هایپرلینک الگوریتم‌ شعر پیکان equation جدول افقی قلم قسمت رسم نمودار توابع فونت ایتالیک شکستن جدول رسم گراف پانویس افقی بازیابی اطلاعات algorithm2e فونت بولد زیرشکل قاب بولد bidipoem eps xelatex fontspec متلب tabular extrafootnotefeatures text baselineskip tex computeautoilg متن فارسی و انگلیسی رسم نمودار tcolorbox فرمول چندخطی آپدیت texlive ایتالیک cite لوگو sumatra geometry matlab texlive2014 زیرنویس لاتین
8 نفر آنلاین
0 عضو و 8 مهمان در سایت حاضرند
بازدید امروز: 7421
بازدید دیروز: 8635
بازدید کل: 4115261

ظاهر نشدن شماره فصل ها، زیر بخش ها، شکل ها و...در فهرست مطالب و در متن

0 رای
138 بازدید

با سلام و احترام

در اجرای فایل لتکس که از کلاس زیر استفاده شده
documentclass[oneside,openany]{MSc-Thesis}
و بصورت فارسی تايپ شده است،در فهرست مطالب و همچنین در متن، شماره فصل و همچنین زیر فصلها و حتی شماره شکل ها ظاهر نمی شود!!!!!
البته این اشکال برای بخش appendix رخ نمی دهد و پیوست، هم در متن و هم در فهرست بصورت آ-1 و .... بدرستی شماره گذاریش ظاهر می شود.

لطفا راهنمایی فرمایید.

سلام
از توجه شما بسیار ممنونم. در ادامه یک نمونه فایل قرار دادم. لطفا راهنمایی فرمایید. با تشکر
مشخصات:
Texworks
MIKTeX 2.9 64-bit
version 0.43r.857
c 2007-2011janaton kew, stefan loffler

\documentclass[oneside,openany]{MSc-Thesis}
\input{commands}
\begin{document}
    \newpage
  \pagenumbering{harfi}
  \tableofcontents \newpage
  \listoffigures \newpage
  \listoftables \newpage
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\listalgorithmname}
  \listofalgorithms \newpage
  %\input{./other/acronyms}
  \pagestyle{fancy}  \include{./chapter/chapter1}    

  {
    \onehalfspacing
    \bibliographystyle{ieeetr-fa}%{chicago-fa}%{plainnat-fa}%

  }
  \pagestyle{fancy}

    \onehalfspacing
  \printindex
  \end{document}

فایل command هم درای دستورات زیر می باشد.
\

let\proof\relax
\let\endproof\relax
\usepackage{amsmath,cases}
\usepackage{IEEEtrantools}
%%%%%%%%%%%%%%%%%
\usepackage{amsthm,amssymb,amsmath,bm}
\usepackage[top=30mm, bottom=25mm, left=25mm, right=35mm]{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{framed} 
\usepackage{lastpage}
\usepackage[pagebackref=false]{hyperref}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{setspace}
\usepackage{algorithm}
\usepackage{algorithmic}
\usepackage{subfigure}
\usepackage[subfigure]{tocloft}
\usepackage[font={small},labelfont=small, bf]{caption}
\usepackage{float}
\usepackage[bottom]{footmisc}
\usepackage{multirow}
\usepackage{rotating}
\usepackage{zref-perpage}
\zmakeperpage{footnote}
\usepackage{booktabs}
\usepackage[nottoc]{tocbibind}
\usepackage{makeidx}
\makeindex

\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{fit,positioning}

\usepackage{xepersian}
\settextfont[Scale=1.07]{XB Niloofar}
\setlatintextfont[Scale=.94]{Times New Roman}
\DefaultMathsDigits
\defpersianfont\titlefont[Scale=1]{XB Titre}
\defpersianfont\nastaliq[Scale=1.2]{IranNastaliq}
\renewcommand{\abstractname}{}
\renewcommand\proofname{\textbf{برهان}}
\renewcommand{\bibname}{مراجع}
\newcommand\persiangloss[2]{#1\dotfill\lr{#2}\\}
\newcommand\englishgloss[2]{#2\dotfill\lr{#1}\\}
\newcommand{\پ}{پروژه/پایان‌نامه/رساله }
\SepMark{-}

\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definition}{تعریف}[section]
%\theoremstyle{theorem}
\newtheorem{theorem}[definition]{قضیه}
\newtheorem{lemma}[definition]{لم}
\newtheorem{proposition}[definition]{گزاره}
\newtheorem{corollary}[definition]{نتیجه}
\newtheorem{remark}[definition]{ملاحظه}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{example}[definition]{مثال}
\numberwithin{algorithm}{chapter}
\def\listalgorithmname{فهرست الگوریتم‌ها}
\def\listfigurename{فهرست تصاویر}
\def\listtablename{فهرست جداول}

\csname@twosidetrue\endcsname
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{} 
\fancyfoot[c]{\thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\doublespacing
\newlength\mylenprt
\newlength\mylenchp
\newlength\mylenapp

\renewcommand\cftpartpresnum{\partname~}
\renewcommand\cftchappresnum{\chaptername~}
\renewcommand\cftchapaftersnum{:}

\settowidth\mylenprt{\cftpartfont\cftpartpresnum\cftpartaftersnum}
\settowidth\mylenchp{\cftchapfont\cftchappresnum\cftchapaftersnum}
\settowidth\mylenapp{\cftchapfont\appendixname~\cftchapaftersnum}
\addtolength\mylenprt{\cftpartnumwidth}
\addtolength\mylenchp{\cftchapnumwidth}
\addtolength\mylenapp{\cftchapnumwidth}

\setlength\cftpartnumwidth{\mylenprt}
\setlength\cftchapnumwidth{\mylenchp}  

\makeatletter
{\def\thebibliography#1{\chapter*{\refname\@mkboth
      {\uppercase{\refname}}{\uppercase{\refname}}}\list
    {[\arabic{enumi}]}{\settowidth\labelwidth{[#1]}
      \rightmargin\labelwidth
      \advance\rightmargin\labelsep
      \advance\rightmargin\bibindent
      \itemindent -\bibindent
      \listparindent \itemindent
      \parsep \z@
      \usecounter{enumi}}
    \def\newblock{}
    \sloppy
    \sfcode`\.=1000\relax}}
\makeatother

سلام
از لطف و توجه شما ممنونم. فایل را به صورت زیپ شده با نام thesis فرستادم. امیدوارم بتوانید آن را دانلود فرمایید.
با تشکر از شما

سلام
از اینکه وقت گذاشتید خیلی ممنونم. میشه لطفا فایل ieeetr-fa و همچنین فایل bibtex را برایم ارسال فرمایید. خیلی از لطف شما سپاسگزارم.

سلام
ممنون از شما و راهنمايي تان. من فايلی را که فرموديد دانلود و در کنار فایل های خودم قرار دادم اما متاسفانه بعد از اجرا باز هم برای فصل ها و زير بخش های آن شماره نمی گذارد!!!
برای اينکه واضح تر باشد فایل نمونه را خدمتتان ارسال کردم.
فکر می کنم در لپ تاپ من در فايل خروجی شماره ظاهر نمی شود!!!!!!
لطفا درباره حل اين مشکل يعنی عدم شماره گذاری فصلها، زير فصل ها، شکل ها، فرمول ها و... راهنمايي فرماييد.
از لطف و توجه شما متشکرم.

فایل‌های پیوست
سوال شده شهریور 23, 1396 توسط elmira (5 امتیاز)
ویرایش شده شهریور 24, 1396 توسط elmira
اگر فایل ieeetr-fa  (نه IEEEtrantools) که مربوط به استایل مراجع است را در کنار فایل های خود قرار دهید و فایل اصلی را به درستی اجرا کنید فکر نکنم مشکلی وجود داشته باشد. برای من خروجی طبیعی به دست آمد. این کار را انجام دهید و نتیجه را گزارش کنید. ضمنا در فایل های ارسالی فایل bibtex باید داشته باشید که بخش مراجع را با فراخوانی آن چاپ کند.
فایل ieeetr-fa به همراه دیگر سبک های بخش مراجع در بسته persian-bib قرار دارد که می توانید آن را از لینک زیر دریافت کنید.
http://mirrors.ctan.org/biblio/bibtex/contrib/persian-bib.zip
در ضمن منظور از فایل bibtex فایل مراجع خودتان است. در همین بسته‎ای که دانلود می کنید نمونه آن وجود دارد (فایل  MyReferences.bib). اگر در پایان نامه خود به مقاله ای اشاره کرده اید باید مشخصات آن مقاله را مظابق نمونه هایی که در فایل MyReferences.bib هست ثبت کنید و سپس در متن با دستور \cite آن را بیاورید. در انتهای فایل اصلی لاتک باید دستورات زیر را بیاورید:
\bibliographystyle{ieeetr-fa}
\bibliography{MyReferences}
روش های زیادی برای نوشتن مقالات با فرمت bibtex وجود دارد. یک روش وارد کردن دستی است. روش دیگر استفاده از نرم افزارها و یا سایت های مدیریت مراجع است. یک روش نسبتا ساده هم استخراج از سایتی است که چکیده مقاله را به نمایش می گذارد. مثلا اگر به لینک زیر بروید یک مقاله را می بینید با استفاده از کشوی Export و انتخاب گزینه Bibtex و سپس Export فایل bib آن مقاله را دریافت می کنید. محتوای فایل را باید در فایل bib خودتان مثلا MyReferences.bib کپی کنید.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221717306057

1 پاسخ

0 رای

مشکل ذکر شده وجود ندارد و شماره فصل ها و ... برای فایل های موجود به درستی نمایش داده می‌شود. به منظور دریافت خروجی مناسب در نسخه نهایی یک بار به طور کامل فایل های کمکی را حذف کنید و فایل را چند بار اجرا نمایید. در ضمن توصیه می شود ویرایشگر texstudio را نصب کنید که دارای قابلیت های زیادی است. (نکته: نرم افزار texstudio یک ویرایشگر است که به جای texworks می توانید از آن استفاده کنید.)

http://www.texstudio.org/

پاسخ داده شده شهریور 26, 1396 توسط M J Rezaeiani (138 امتیاز)
ویرایش شده شهریور 26, 1396 توسط M J Rezaeiani
...