اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!
Close Sidebar
وب‌سایت پرسش و پاسخ پارسی‌لاتک جایی برای پرسش و پاسخ درباره سیستم حروف‌چینی لاتک و بسته زی‌پرشین است. در اینجا می‌توانید سوال‌های خود را بپرسید و به سوال‌های دیگران پاسخ دهید.

محبوب‌ترین برچسب‌ها

رفع خطا جدول مراجع xepersian ریاضی‌نویسی شکل فونت فهرست مطالب شماره‌گذاری منابع bidi پانویس بیب‌تک تک‌لایو tikz parsilatex بیمر اسلاید زی‌پرشین پاورقی سربرگ bibtex نماد فرمول‌نویسی رسم شکل قالب ارجاع‌دهی biditexmaker هدر ویرایشگر beamer واژه‌نامه اندازه فونت texstudio عنوان فصل ماتریس اعمال نشدن تغییرات در پی‌دی‌اف رسم جدول bidipresentation شماره صفحه حاشیه رنگ عنوان شکل اسلاید فارسی محیط قضیه گراف مکان شکل tikzpicture حروف‌چینی کد شماره فصل enumerate tabriz_thesis نمایه align زیرنویس شکل کادر itemize فهرست اشکال listings الگوریتم عدم اجرا نیم‌فاصله متن لاتین و فارسی بسته فاصله بین خطوط قالب پایان‌نامه فرمول نصب تک‌لایو فارسی‌تک hyperref شماره فرمول glossaries کپشن نمودار خروجی حروف‌چینی چندستونی فونت فارسی و انگلیسی ماکرونویسی biditools شماره پاورقی پیوست‌ سوال امتحانی فاصله‌گذاری فرمول چندضابطه‌ای لاتک subfigure extrafootnotefeatures header texmaker pdf tex biditufte-book تصویر شمارنده texlive2015 longtable زیرنویس خطا رسم نمودار شماره‌گذاری صفحات پایان نامه دیاگرام فهرست جداول میک‌تک texlive2016 تنظیم جدول kashida texworks caption اندیس lollipop iust-thesis multicol فصل‌نویسی شعر سوال چهارگزینه‌ای بولد تورفتگی آکولاد اعداد فارسی فاصله عمودی xindy چپ‌چینی اوبونتو میکروسافت ورد قاب geometry texlive fancyhdr وسط‌چینی تک لایو 2015 عنوان بخش شماره گذاری به‌روزرسانی بسته aimc46 صفر توخالی فرمول طولانی بیرون‌زدگی xelatex کاما tcolorbox پوستر فاصله سطرها نوشتافت شکست خط tex-programming فونت اعداد pgfplots قرآن tabriz-thesis ایتالیک winedt جستجوی معکوس فلش جایابی تصویر قالب کتاب پاراگراف‌بندی بازیابی اطلاعات هایپرلینک فهرست نمادها شمارنده فصل font محیط ریاضی رسم کادر جداکننده جدول طولانی فهرست تصاویر شماره‌گذاری فرمول algorithm2e فونت بولد proof equation bidipoem eps جدول افقی عکس به‌روزرسانی پانویس چندستونی کمک مالی فاصله خطوط حروف‌چینی شعر زیرشکل minipage قلم پانویس پاراگرافی ltrfootnote پیوست computeautoilg متن فارسی و انگلیسی فرمول چندخطی neveshtuft غلط‌گیری املایی تک‌پارسی پیکان لاتکس tabular baselineskip شماره قسمت قسمت عنوان جدول
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند
بازدید امروز: 8473
بازدید دیروز: 33920
بازدید کل: 22800970

مشکل کادر متفاوت در صفحات زوج و فرد

0 رای
460 بازدید

با سلام
سوال من در مورد کادر مشکی رنگی هست که در کد زیر ایجاد می شه که به دلیل نامعلومی کادر در صفحات زوج کوچکتر از حالت استاندارد هست و باعث میشه نوشته ها از کادر بیرون بزنن. ممنونم می شم شخصی راهنمایی کنه.
enter image description here

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{graphicx} 
\usepackage{comment}
\usepackage{setspace}
\doublespacing
%\usepackage{amsthm,amssymb,amsmath}
\usepackage{marvosym}
\usepackage{MnSymbol,wasysym,boldline}
\usepackage{roundbox,graphicx,framed}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{fancybox}
\usepackage[top=10mm, bottom=30mm, left=15mm, right=15mm,nohead]{geometry}
\usepackage{array}
\usepackage[font=footnotesize, labelfont=bf]{caption}
\usepackage{pgfplots}
\usepackage{lipsum}
\usepackage{xifthen}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows,shapes.gates.logic.US,shapes.gates.logic.IEC,calc,shapes,snakes,automata,shapes.geometric}
\usepackage{xepersian}
\DeclareMathSizes{14}{10}{9}{7} 
\settextfont[Scale=1]{XB Niloofar.ttf}
%\settextfont[Scale=1.1]{B_Nazanin.TTF}
\setdigitfont[Scale=1]{Yas.TTF}
\defpersianfont\titr[Scale=1]{XB Titre.ttf}


\begin{document}
\fancypage{}{%
  \setlength{\fboxrule}{2pt}%
  \fbox}
\vspace{0.3cm}
%\vspace{0.2cm}


\begin{enumerate}
\item

\begin{align*}
y(t)&=2(A cos\omega_ot-3(Acos\omega_ot)^3= 2Acos \omega_ot-3A^3cos^3\omega_ot\\
&=2Acos \omega_ot-3A^3(\frac{3}{4}cos \omega_ot+\frac{1}{4}cos3\omega_ot)\\
&=2Acos\omega_ot-\frac{9}{4}A^3cos\omega_ot-\frac{3}{4}A^3cos3\omega_ot\\
&= \left(2A-\frac{9}{4}A^3\right)cos\omega_ot-\frac{3}{4}A^3cos3\omega_ot\\
Second-Harmonic &Distortion= 0\%\\
Third-Harmonic &Distortion=\left|\frac{2A-\dfrac{9A^3}{4}}{\dfrac{3A^3}{4}}\right|=
\begin{cases}
300\%, & \text{if}\ A=1 \\
42\%, & \text{if}\ A=2
\end{cases}
\end{align*}
\item
\begin{tabular}{ c | c}
\parbox{0.5\textwidth}{
\begin{align*}
P_{in}&=500 mW=10 log 500=27 dBm\\
P_{out}&=50 mW=10 log 50= 17 dBm\\
P_{g_{in}}&=20 \mu W=10 log (0/02)= -17 dBm\\
L_T&= \alpha l= 2X500 Km= 1000 dB
\end{align*}
}
&
 \parbox{0.5\textwidth}{
  \begin{align*}
  P_{out}&=P_{out}+G_{T}+L_{T}\\
  G_{T}&=G_1+G_2\\
  L_T&=L_1+L_2+L_3  
  \end{align*}
}
\end{tabular}

\begin{tabular}{ c | c}

\parbox{0.5\textwidth}{
\begin{align*}
&Section B\\
&P_{g_{in}}=P_{in}+0-L_1\\
&-17=27-L_1 \xrightarrow{~} L_1=44\\
&l_1=\frac{L_1}{\alpha}=22 Km\\
&Section D\\
&l_3=500-(l_1+l_2)=230/5\\
Or\\
&P_{out}=P_{g_{2out}}+0-L_3\\
&P_{g_{2out}}=P_{g_{2in}}+G_1=478 dBm\\
&17=478-L_3 \xrightarrow{~} L_1=461 dB\\
&l_3=\frac{L_3}{\alpha}=230/5 Km
\end{align*}
}
&
\parbox{0.5\textwidth}{
\begin{align*}
&Section A\\
&P_{out}=P_{out}+G_{T}+L_{T}\\
&17=27-1000+G_T\\
&G_T=990 \xrightarrow{so} G_1=G_2=495\\
&Section C\\
&P_{g_{2in}}=P_{g_{1out}}+0-L_2\\
&P_{g_{1out}}=P_{g_{2in}}+G_1=478 dBm\\
&-17=478-L_2 \xrightarrow{~} L_1=495 dB\\
&l_2=\frac{L_2}{\alpha}=247 Km
\end{align*}
} 
\end{tabular}

\item 

\begin{tikzpicture}
\draw[step=0.5, gray, very thin](-8.99,-5.99) grid (8.99,-1.03);
\draw[thick,->] (-8.5,-3.5) -- (-3,-3.5) node[anchor=south west] {t};
\draw[thick,->] (-8.5,-6) -- (-8.5,-1) node[anchor=south west] {$x_c(t)_{DSB}$};

\draw[thick,->] (-2.5,-3.5) -- (3,-3.5) node[anchor=south west] {t};
\draw[thick,->] (-2.5,-6) -- (-2.5,-1) node[anchor=south west] {$x_c(t)_{AM_{\mu=0/5}}$};

\draw[thick,->] (3.5,-3.5) -- (8.5,-3.5) node[anchor=south west] {t};
\draw[thick,->] (3.5,-6) -- (3.5,-1) node[anchor=south west] {$x_c(t)_{AM_{\mu=1}}$};

\end{tikzpicture}

\item 


\begin{tikzpicture}
\draw[dotted] (0,0) node[anchor=south west]{DSB} -- (0,5) ;
\path (-8,0) node[anchor=south east]{AM} -- (-8,5) ;
\end{tikzpicture}


\item 
سیگنال $x(t)$ در شکل زیر نشان داده شده است. از این سیگنال یکبار برای مدولاسیون فرکانس حامل و بار دیگر برای مدولاسیون فاز همان حامل استفاده شده است. 
\begin{figure}[h]
  \begin{tabular}{*{2}{>{\centering\arraybackslash}b{\dimexpr0.5\linewidth-2\tabcolsep\relax}}}
    \captionof*{×}{}
    الف) رابطه بین $f_\Delta$ و $ \phi_\Delta $ را طوری تعیین کنید که حداکثر فاز سیگنال مدوله شده در هر دو حالت برابر باشد. \\
    \\
    \\
    ب) اگر $f_\Delta=\phi_\Delta=1 $  باشد، حداکثر فرکانس لحظه ایی در هر حالت چقدر است ؟
    &
    \begin{tikzpicture}
    \draw[thick,->] (0,0) -- (4.5,0) node[anchor=north west] {$t$};
    \draw[thick,->] (0,-2) -- (0,2) node[anchor=south east] {$x(t)$};

    \coordinate (a) at (1,1);
    \coordinate (b) at (2,1);
    \coordinate (c) at (2, -1);
    \coordinate (d) at (3, -1);
    \coordinate (e) at (3,0);

    \draw[thick] (0,0) -- (a);
    \draw[thick] (a) -- (b);
    \draw[thick] (b)-- (c);
    \draw[thick] (c) --(d);
    \draw[thick] (d) -- (e);
    \draw[dotted] (a) -- (1,0);
    \draw[dotted] (0,-1)--(2,-1);
    \draw[dotted] (0, 1) -- (1,1);

    \foreach \x in {0,1,2,3,4}
    \draw (\x cm,1pt) -- (\x cm,-1pt) node[anchor=north] {$\x$};
    \foreach \y in {-1,0,1}
    \draw (1pt,\y cm) -- (-1pt,\y cm) node[anchor=east] {$\y$}; 
    \end{tikzpicture}  
    %\caption*{Weighted, complete graph $K_H$}
  \end{tabular}
\end{figure}\end{enumerate}

 \begin{center}
\titr 
\end{center}
\end{document} 
سوال شده آذر 19, 1397 توسط majidmad (5 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره آذر 19, 1397 توسط وحید دامن‌افشان

1 پاسخ

+1 رای

فایل کمینه زیر مشکل رو نشون می‌ده.

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[top=10mm, bottom=30mm, left=15mm, right=15mm,nohead]{geometry}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{ptext}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows,shapes.gates.logic.US,shapes.gates.logic.IEC,calc,shapes,snakes,automata,shapes.geometric}

\usepackage{xepersian}
\settextfont{IRXLotus}
\begin{document}
\fancypage{}{%
 \setlength{\fboxrule}{2pt}%
 \fbox
}

\leavevmode
\begin{enumerate}
\item \ptext[1]
\item \ptext[2]
\item \ptext[3]
\item \ptext[4]
\item \ptext[5]
\item \ptext[6]
\item \ptext[7]
\item \ptext[8]
\item \ptext[9]
\item \ptext[10]
\item \ptext[11]
\item \ptext[12]
\item \ptext[13]
\item \ptext[14]
\item \ptext[15]
\end{enumerate}\end{document} 

همونطور که دیده می‌شود توی صفحه دوم کادر کوچکتر است. مشکل ارتباطی با صفحه زوج و فرد نداره. اگر دقت کنید توی صفحه دوم شماره محیط enumerate بیرون کادر هستش و اگر اون \leavevmodeی که من در صفحه اول گذاشتم رو بردارید می‌بینید که مشکل در صفحه اول هم هست و حالا کلا دیگه مشکلی از نظر پهنای کادر وجود نداره.

چون ما داریم از محیط list استفاده می‌کنیم و هر صفحه داخل یک کادر عمودی قرار می‌گیره باید برای درست حروف‌چینی شدن محیط list یک \leavevmode قرار بدهیم در ابتدای هر صفحه.

متاسفانه بسته fancybox بسته مناسبی نیست و کدهاش خیلی قدیمیه شاید برای ۲۰ سال پیش و output routine خودش رو داره. پیشنهاد می‌کنم از روش بهتری برای قرار دادن کادر دور صفحات استفاده کنید. هرچند نمونه زیر مشکل رو حل می‌کنه.

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[top=10mm, bottom=30mm, left=15mm, right=15mm,nohead]{geometry}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{ptext}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows,shapes.gates.logic.US,shapes.gates.logic.IEC,calc,shapes,snakes,automata,shapes.geometric}

\usepackage{xepersian}
\settextfont{IRXLotus}
\makeatletter
\bidi@preto\fb@outputpage\leavevmode
\makeatother
\begin{document}
\fancypage{}{%
 \setlength{\fboxrule}{2pt}%
 \fbox
}

\leavevmode
\begin{enumerate}
\item \ptext[1]
\item \ptext[2]
\item \ptext[3]
\item \ptext[4]
\item \ptext[5]
\item \ptext[6]
\item \ptext[7]
\item \ptext[8]
\item \ptext[9]
\item \ptext[10]
\item \ptext[11]
\item \ptext[12]
\item \ptext[13]
\item \ptext[14]
\item \ptext[15]
\item \ptext[1]
\item \ptext[2]
\item \ptext[3]
\item \ptext[4]
\item \ptext[5]
\item \ptext[6]
\item \ptext[7]
\item \ptext[8]
\item \ptext[9]
\item \ptext[10]
\item \ptext[11]
\item \ptext[12]
\item \ptext[13]
\item \ptext[14]
\item \ptext[15]
\item \ptext[1]
\item \ptext[2]
\item \ptext[3]
\item \ptext[4]
\item \ptext[5]
\item \ptext[6]
\item \ptext[7]
\item \ptext[8]
\item \ptext[9]
\item \ptext[10]
\item \ptext[11]
\item \ptext[12]
\item \ptext[13]
\item \ptext[14]
\item \ptext[15]
\end{enumerate}\end{document} 
پاسخ داده شده آذر 19, 1397 توسط وفا (24,390 امتیاز)
ویرایش شده آذر 19, 1397 توسط وفا
ممنونم از پاسخ سریع و دقیق شما.
شما گفتید برای هر صفحه \leavevmode بگذارم. ولی ابتدای هر صفحه رو که خود لاتک مشخص می کنه. مثلا تو همین مثال شما، یعنی من باید وسط هر صفحه enumerate  یک \leavevmode بگذارم؟
نکته بعدی شما گفتید از روش دیگه ایی واسه فرم گذاری استفاده کنم. پیشنهاد شما برای گذاشتن فرم خودکار در همه صفحات چیه ؟ من از fbox و یا حتی tikz  هم تست کردم و هر دو بیشتر برای اسناد تک برگی هستند.
در مورد پرسش اولتون کد آخری که قرار دادم رو ببینید به جز \leavemode اولی که من قرار دادم قبل از شروع محیط enumerate بقیه بصورت حودکار وارد میشه و شما نیازی نیست کاری کنید.

در مورد پرسش دومتون پرسش و پاسخ زیر رو ببینید:

http://qa.parsilatex.com/477

پرسش‌ها و پاسخ‌های بیشتری هست که می‌تونید پیدا کنید.
...